ocel nerez hliník
CS STEEL a.s. | Telefonní linka: +420 588 883 721 | E-mail: info@cssteel.cz

Grantový program regionu Hranicko 2014

 

Dne 13.2.2014 zástupci naší společnosti podepsali dohodu o podpoře „Grantového programu regionu Hranicko 2014″.  Společně s dalšími soukromými firmami z Hranic a okolí jsme ve firmě Váhala v Hustopečích podpořili akce podporující obnovu místních tradic a zvyků, akce zaměřené na podporu tvůrčího a sportovního potenciálů dětí a mládeže. Úspěšnými žadateli se mohou stát spolky, zájmová sdružení, školy, nadace, či církve.

Další informace naleznete zde: http://www.regionhranicko.cz/mikroregion-hranicko/aktuality/Grantovy-program-regionu-Hranicko-2014-670

a zde na páté minutě… http://www.youtube.com/watch?v=GLpoV9R0YZ0&feature=youtu.be